Terasy z jehličnatých dřevin – západní červený cedr

 

Dřevo ze západního červeného cedru pochází z oblasti Severní Ameriky, vyskytuje se od Aljašky až po Kalifornii, i na východ po Montanu. Hustota dřeva se pohybuje mezi 340–460 kg/m3. Terasová prkna jsou sušena na 18–20 %.

Západní červený cedr je také nazýván jako „Strom života“, patří mezi cypřišovité a již ve středověku si tohoto druhu velice cenili. Cedrové dřevo má z uvedených jehličnatých druhů po vysušení nejnižší hustotu, ale její míra kolísá dle jemnosti letokruhů ve dřevě.

Cedr je však známý svojí pevností a vysokou odolností proti působení počasí, hlavně zimě. Je také velmi rozměrově stálý. Jeho pozitivní vlastnosti se odráží na pořizovací ceně prken, ta je u cedrového dřeva z těch jehličnatých druhů nejvyšší, téměř dvojnásobná, co například u modřínu. Cedr má dále vysoký obsah pryskyřice, což dává dřevu charakteristickou vůni, avšak na řezu může docházet k ronění pryskyřice a ostatních látek v dřevu obsažených. Ty by mohly při dotyku se zdivem zanechávat skvrny a i proto doporučujeme vždy na řeznou hranu používat Vosk na řezné hrany od OSMO.

Pokud budete terasovým prknům z cedru věnovat kvalitní péči, můžete se dočkat životnosti 15–20 roků.

Stejně jako u modřínu a borovice je nutné dbát o zamezení kontaktu s železnými předměty, protože se na dřevě tvoří stálé černé skvrny, které lze těžko odstranit a nebo zůstanou viditelné už navždy. Při montáži je důležité používat speciální připevňovací materiál, který nebude korodovat – například vruty z nerezu.

 

Vzhled terasových prken ze západního červeného cedru

 

Cedrové dřevo je narůžovělé, červenohnědé a někdy i šedohnědé a je normální, že po přibližně půlroku po montáži, kdy dojde k vystavení povětrnostním podmínkám, dřevo přirozeně světle zešedne. Nemusíte se ale ani trochu bát, že by to mělo jakýkoliv vliv na kvalitu dřeva nebo životnost terasy.

 

IMG_3027-768x512

Západní červený cedr