Palivové dřevo z blízka – jak rozumět výhřevnosti?

 

Když hledáte nebo kupujete palivové dřevo, určitě se nesetkáváte jen s popisem, zda je dřevo měkké či tvrdé, nebo z kterého druhu stromu je, ale téměř vždy nacházíte informace o tom, jaká je výhřevnost dřeva, zda je nízká či vysoká nebo jaká ve při srovnávání. Ale co to všechno vlastně znamená? Dáme vám postupně jednoduché vysvětlení v kostce.

 

Co to je ta výhřevnost – stručně a jednoduše

 

Neřekneme vám sice, kolik polen je třeba, aby neseděla žena u televize pod dekou, ale jak se vyznat v údajích o výkonu spáleného dřeva, to ano. Výhřevnost dřeva nám říká, kolik energie či tepla se uvolní, pokud je úplně spálen 1 kg dřeva. V kostce se dá říci, že hodnota výhřevnosti je u všech druhů dřeva stejná, ale rozdílné je množství, tedy objem.

Měkké dřevo bývá lehčí, takže je ho do kila více nežli těžšího tvrdého dřeva. A abyste tedy docílili stejné hodnoty výhřevnosti, potřebujete koupit měkkého dřeva více než tvrdého.

 

Detailnější pohled na údaje o výhřevnosti

 

Pokud budeme mluvit o výdeji energie, ta se měří se v kilowatthodinách (kWh), stejně jako třeba spotřeba elektrické energie. Druhou možností je měření výhřevnosti na množství produkovaného tepla při spálení 1 kg dřeva a měří se v megajoulech (MJ).

Aby to nebylo ovšem moc jednoduché, musíme zohlednit, že zmiňovaný 1 kg dřeva není u všech druhů stejný na objem a je také ovlivněn obsahem vody, tedy vlhkostí dřeva.

 

Kilo buku není stejné jako kilo smrku

 

Jak bylo jednoduše zmíněno hned na začátku, výhřevnost jednotlivých druhů dřeva, tedy množství energie z 1 kg a je u všech takřka stejná, rozdíl je ovšem v množství dřeva, rozumějte spíše v objemu. Řeknete si: „Kilo je kilo.“.. Ale tak jako není stejné kilo železa, jako kilo peří, tak je tomu i u dřeva, a právě to vám každý prodá na objem, nikoliv na kila. Pokud srovnáme měkký topol s tvrdým dubem a předpokládáme stejnou vlhkost, tak např. 6 palet tvrdého dubu může vážit stejně jako 10 palet měkkého topolu. Podobná váha, podobná výhřevnost, ale s rozdílem 40 % objemu.

Takže pokud bychom chtěli výhřevnost jednotlivých druhů dřeva srovnávat, musíme vždy měřit na metry krychlové, nežli váhu v kilogramech a zohledňovat míru vlhkosti. Vlhké dřevo může být totiž až o polovinu méně výhřevné než stejné množství toho vysušeného.