Rozdíl mezi sypaným a rovnaným dřevem

 

Máte v plánu nákup dřeva, ale zjistili jste, že více výrobců používá více měrných jednotek pro prodávané dřevo? Je to možné a nikdo z nich nemusí mít chybu v ceníku. Jeden metr krychlový, neboli kubík nemusí totiž znamenat u prvního prodejce tu stejnou míru jako u druhého. Jak to tedy je?

 

Kubík má v praxi několik podob

 

Základní jednotkou pro měření dřeva je jeden prostorový metr = 1 m3, nazývaný 1 plnometr (PLM). Plnometr představuje krychlový metr dřevní hmoty, dokonale vyplněný, bez jakýchkoliv mezer, prostě plná dřevěná krychle. S takovou krychlí si ale bohužel v krbu nebo kamnech nezatopíte. Pro domácí potřebu je nejjednodušší koupit přece polena, ty ale nikdo nenaskládá tak, aby se daly do metru složit mezer. Proto se v praxi používají 2 přehlednější míry.

 

Kubík sypaný a kubík rovnaný

 

Dá se říci, že dvě zmíněné jednotky dřeva od sebe většinou rozeznáte, už podle toho, jak je dřevo složeno při expedici.

První možností je měření na prostorový metr rovnaný (1 PRMr), to znamená, že zmíněná krychle o velikosti 1 m3 je naplněna poleny vyskládanými a narovnanými v přepravním boxu tak, aby vzniklo co nejméně mezer. Takto vyskládaný metr krychlový obsahuje cca 60-75 % dřeva co plnometr.

Druhou možností měření je prostorový metr sypaný (1 PRMs), což znamená, že dřevěná polena jsou do zmíněné prázdné metrové krychle volně nasypána. Oproti rovnanému dřevu takto vznikají mnohem větší prázdné mezery mezi jednotlivými polínky. V takovém kubíku je dřeva přibližně 40 %, zbytek je volný prostor v mezerách. Dřevo měřené na sypané metry vám doručí nejčastěji v pytlích nebo nasypané v kontejneru.

 

Za více vzduchu méně peněz

 

Rozdíl mezi měrnými jednotkami je znát i na cenách. Pokud budete kupovat stejné dřevo, vždy bude sypaný metr levnější. Ano, samozřejmě kvůli tomu, že vzduch v mezerách je levnější než dřevo, které by tam mohlo být, kdyby vám je tam někdo hezky s pečlivostí naskládal.

 

Převodní tabulka měrných jednotek

 

 

plnometr 1PLM

prostorový metr rovnaný 1PRMr

prostorový metr sypaný 1PRMs

plnometr 1PLM

1

1,55

2,55

prostorový metr rovnaný 1PRMr

0,66

1

1,65

prostorový metr sypaný 1PRMs

0,4

0,6

1 

*Koeficienty se mohou lišit v závislosti na rozměru polen i způsobu skládání.